Prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

specjalista w zakresie po這積ictwa i ginekologii

Klinika Medycyny Matczyno-P這dowej i Ginekologii

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

     

Katedra Po這積ictwa i Ginekologii Operacyjnej

Uniwersytet Medyczny

2015-03-17
Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna
Journal of Ultrasound in Medicine [marzec 2015]
2015-02-27
Wrodzona przepuklina przeponowa
Fetal and Pediatric Pathology [luty 2015]
2015-01-30
Wrodzona przepuklina przeponowa
The Journal of Maternmal-Fetal & Neonatal Medicine [stycze 2015]
2014-12-18
Mechanizmy naprawy DNA i infekcja ludzkim wirusem cytomegalii (HCMV)
Folia Microbiologica [listopad 2014]

Prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

» Projekty naukowe i granty


 

Udzia indywidualny w mi璠zynarodowych projektach badawczych:

 

2004 – 2008 EUROTOXO PREVENTION Project, European Collaborative Working Group
1998 – 2008 GENET  EMSCOT The European Research Network on Congenital Toxoplasmosis (European Multicentre Study on Congenital Toxoplasmosis – EMSCOT)


 

Udzia w grantach naukowych: 

2010 – 2012

Grant MNiSW 5471/B/PO1/2010/38:

Ocena znaczenia ultrasonografii i rezonansu magnetycznego w diagnostyce zaka瞠 cytomegalowirusem u p這du”. Klinika Medycyny Matczyno-P這dowej, ICZMP w υdzi we wspó逍racy z Zak豉dem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej UM w υdzi.

Kierownik Grantu: dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

2008 – 2011

Projekt nr PL0270:

Wspó貨inansowany ze 鈔odków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 鈔odków bud瞠tu pa雟twa na nauk. pt. „Zaka瞠nia prenatalnie i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii” Koordynator projektu: Instytut Biologii Medycznej PAN. Zadania badawcze: „Oznaczenie prewalencji, zachorowalno軼i i czynników ryzyka zaka瞠 CMV u kobiet ci篹arnych i ich dzieci” oraz „Okre郵enie wp造wu zaka瞠nia CMV na poziom stresu oksydacyjnego u kobiet ci篹arnych i ich noworodków”.

Kierownik Zada: dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

2007 – 2010

Projekt zamawiany MniSW:

Epidemiologia zagro瞠 prokreacyjnych w Polsce – wieloo鈔odkowe, prospektywne badania kohortowe”. Koordynator gówny: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke. Zadanie badawcze: „Ocena wp造wu zara瞠nia Toxoplasma gondii u kobiet w populacji polskiej na ryzyko niepowodze w ci捫y: badania molekularne i kliniczne”.

Kierownik Zadania: dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

2005 – 2008

Grant KBN nr 2 P05E 068 28:

Wp造w wyrównania glikemii na aktywno嗆 enzymów hydrolitycznych grzybów wyizolowanych z zara瞠 wieloogniskowych ci篹arnych z cukrzyc i ich noworodków”. Klinika Medycyny Matczyno-P這dowej, ICZMP w υdzi we wspó逍racy z Zak豉dem Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w υdzi.

Kierownik Grantu: dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

2003 – 2006

Grant KBN nr 3 PO5E 001:

Wp造w polimorfizmu genów wirusa cytomegalii na transmisje zaka瞠 wewn徠rzmacicznych i wybrane w豉軼iwo軼i biologiczne wirusa”. Centrum Mikrobiologii i Wirusologii, Polska Akademia Nauk w υdzi we wspó逍racy z Klinik Medycyny Matczyno-P這dowej, ICZMP w υdzi.

Wykonawca Grantu: dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

2001 – 2004

Grant KBN nr 6 P05E 111 20:

Rola kortykoliberyny w patogenezie porodów przedwczesnych oraz ocena mo磧iwo軼i jej zastosowania w diagnostyce porodów przedwczesnych”. Klinika Medycyny Matczyno-P這dowej, ICZMP w υdzi.

Wykonawca Grantu: dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

2001 – 2003

Grant KBN nr 6 PO5E 109 20:

Badania potencjalnych genetycznych uwarunkowa zaburze funkcjonowania uk豉du hemostazy u ci篹arnych ci篹arnych rozpoznan chorob zakrzepowo-zatorow”. Klinika Medycyny Matczyno-P這dowej, ICZMP w υdzi we wspó逍racy z Pracowni Biotechnologii Medycznej AM w υdzi oraz Samodzieln Pracowni Zaburze Krzepni璚ia Krwi, AM w υdzi.

Wykonawca Grantu: dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

Copyright © 2021 prof. Dorota Nowakowska - Wszelkie prawa zastrze穎ne
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.dorotanowakowska.com.pl/projekty-naukowe/