Prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

specjalista w zakresie po這積ictwa i ginekologii

Klinika Medycyny Matczyno-P這dowej i Ginekologii

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

     

Katedra Po這積ictwa i Ginekologii Operacyjnej

Uniwersytet Medyczny

2015-03-17
Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna
Journal of Ultrasound in Medicine [marzec 2015]
2015-02-27
Wrodzona przepuklina przeponowa
Fetal and Pediatric Pathology [luty 2015]
2015-01-30
Wrodzona przepuklina przeponowa
The Journal of Maternmal-Fetal & Neonatal Medicine [stycze 2015]
2014-12-18
Mechanizmy naprawy DNA i infekcja ludzkim wirusem cytomegalii (HCMV)
Folia Microbiologica [listopad 2014]

Prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska » Publikacje


Publikacje 2014-2017


marzec 2015:

"Prenatal sonographic diagnosis of premature constriction of the fetal ductus arteriosus after maternal self-medication with benzydamine hydrochloride: report of 3 cases and review of the literature." Journal of Ultrasound in Medicine

luty 2015:

"Difficulties in the hemodynamic assessment of the newborn with prenatally treated congenital diaphragmatic hernia." Fetal and Pediatric Pathology 

stycze 2015:

"Stomach position versus liver-to-thoracic volume ratio in left-sided congenital diaphragmatic hernia." The Journal of Maternmal-Fetal & Neonatal Medicine

pa寮ziernik 2014:

"Mixed infections with distinct cytomegalovirus glycoprotein B genotypes in Polish pregnant women, fetuses, and newborns." European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

wrzesie 2014:

"Successful treatment of fetal bilateral primary chylothorax--report of the two cases."  Ginekologia Polska

 


Prace oryginalne


2014:

"Impact of socioeconomic risk factors on the seroprevalence of cytomegalovirus infections in a cohort of pregnant Polish women between 2010 and 2011." European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

"Relationship between toll-like receptor 2 Arg677Trp and Arg753Gln and toll-like receptor 4 Asp299Gly polymorphisms and cytomegalovirus infection." International Journal of Infectious Diseases

"Stomach position versus liver-to-thoracic volume ratio In left-sided congenital diaphragmatic hernia." Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine

"Elevated frequencies of micronuclei In pregnant women with type 1 diabetes mellitus and In their newborns." Mutation Research. Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis

"Decrease in 3-nitrotyrosine in the amniotic fluid of women with cytomegalovirus infection." Journal of Obstetrics and Gynaecology

"Age-associated prevalence of Toxoplasma gondii in 8281 pregnant women in Poland between 2004r. and 2012r." Epidemiology & Infection

2013:

"Ocena zwi您ku poziomu wiremii HCMV u matki z przebiegiem ci捫y i stanem urodzeniowym noworodków." Ginekologia Polska

"Liver-to-thoracic volume ratio:use At MR imaging to predict postnatal survival in fetuses with isolated congenital diaphragmatic hernia with or without prenatal tracheal occlusion." European Radiology

2012:

"Cz瘰to嗆 wyst瘼owania wad macicy i ich wp造w na p這dno嗆." Ginekologia Polska

"Seroprewelencja zaka瞠 cytomegalowirusem w populacji polskich kobiet ci篹arnych." Ginekologia Polska
"Distribution of UL144, US28 and UL55 genotypes in Polish newborns with congenital cytomegalovirus infections." European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

2011:

"Mannan-binding lectin-2 (MBL2) gene polymorphisms in prenatal and perinatal cytomegalovirus infections." Molecular Immunology

2010:

"Czynniki determinuj帷e zaprzestanie palenia tytoniu przez kobiety ci篹arne." Przegl康 Lekarski

"Ocena jako軼i 篡cia kobiet hospitalizowanych w ci捫y z wykorzystaniem Mother-Generated Index: badania pilota穎we." Ginekologia Polska

"Ocena stanu wiedzy dotycz帷ej toksoplazmozy w鈔ód ci篹arnych, po這積ych i lekarzy po這積ików." Medycyna Praktyczna
"Ocena zale積o軼i mi璠zy przep造wami w naczyniach u matki i p這du w badaniu metod Dopplera a ryzykiem z貫go stanu urodzeniowego noworodka." Ginekologia Polska

2009:

"Porównanie przep造wów mierzonych metod Dopplera w wybranych naczyniach matczynych i p這dowych u ci篹arnych z opó幡ieniem wzrostu wewn徠rzmacicznego p這du." Ginekologia Polska

"Ocena wra磧iwo軼i na wybrane leki przeciwgrzybicze szczepów grzybów wyizolowanych od kobiet ci篹arnych z cukrzyc oraz zdrowych." Ginekologia Polska 

"Cz瘰to嗆 wyst瘼owania zara瞠 grzybami u kobiet ci篹arnych i nieci篹arnych z cukrzyc i bez cukrzycy." Ginekologia Polska 

"Ocena cz瘰to軼i wyst瘼owania serologicznych cech ostrej parwowirozy i ostrej toksoplazmozy u kobiet z wybranymi nieprawid這軼iami przebiegu ci捫y." Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia

"Ocena histopatologiczna zmian w 這篡skach kobiet zaka穎nych cytomegalowirusem." Przegl康 Ginekologiczno-Po這積iczy  

"Poszukiwanie wieloogniskowych zara瞠 grzybami u kobiet ci篹arnych oraz ich noworodków." Przegl康 Ginekologiczno-Po這積iczy  

"Hemoglobin and hematocrit concentrations influence birth outcome in pregnant Polish adolescents." Archives of Perinatal Medicine 

2008:

"Genetic and epigenetic factors at COL2A1 and ABCA4 influence clinical outcome in congenital toxoplasmosis." PLoS One

"Analiza przebiegu ci捫y i porodu u nastolatek w latach 2000-2006." Ginekologia Polska 

"Analiza wybranych powik豉 w przebiegu ci捫y u kobiet z serologicznymi cechami ostrej toksoplazmozy lub ostrej parwowirozy." Ginekologia Polska 
"The effect of antiepileptic drugs administered in pregnancy on micronucleus frequency in cord blood lymphocytes." International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 

2007:

"Cz瘰to嗆 wyst瘼owania aberracji chromosomowych i ocena indeksu mitotycznego w hodowli limfocytów krwi p瘼owinowej noworodków urodzonych przez matki leczone w czasie ci捫y lekami przeciwpadaczkowymi." Acta Clinica et Morphologica
"Outcome for children infected with congenital toxoplasmosis in the first trimester and with normal ultrasound findings: a study of 36 cases." European Journal  of  Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology

2006:

"Detection of cytomegalovirus in human placental cells by polymerase chain reaction." Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica 

"Prevalence and estimated incidence of Toxoplasma infection among pregnant women in Poland: a decreasing trend in the younger population." European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

"Genotyping of Toxoplasma gondii by multiplex PCR and peptide-based serological testing of samples from infants in Poland diagnosed with congenital toxoplasmosis." Journal of Clinical Microbiology

"Detection of human cytomegalovirus DNA in pregnant women by single tube PCR with three primers."  Polish Journal of Gynaecological Investigations

"Biometria nosa p這du w drugim trymestrze ci捫y." Ginekologia Polska 
"Wyst瘼owanie osoczowych i p造tkowych polimorfizmów prozakrzepowych u po這積ic."  Ginekologia Polska

2005:

"Polymorphism of the glycoprotein Ia and IIIa in the group of women in childbirth does not correlate with an increased risk of developing thrombosis." Neuroendocrinology Letters

2004:

"Prevalence of fungi in the vagina, rectum and oral cavity in pregnant diabetic women : relation to gestational age and symptoms." Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 

"Activity of hydrolytic enzymes in fungi isolated from diabetic pregnant women: is there any relationship between fungal alkaline and acid phosphatase activity and glycemic control?" Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica
"Species distribution and influence of glycemic control on fungal infections in pregnant women with diabetes."  Journal of Infection


2003:

"Wyniki leczenia noworodków urodzonych z ci捫 o wy窺zej krotno軼i (>=3) leczonych w "ICZMP" w latach 1995-2002." Ginekologia Polska 

"Guzy o鈔odkowego uk豉du nerwowego w ci捫y." Ginekologia Polska 
"Study on trophoblast and placental macrophages susceptibility to human cytomegalovirus infection." Archives of Perinatal Medicine 

2002

"Zwi您ek mi璠zy aktywno軼i hydrolaz grzybów wyizolowanych z pochwy kobiet ci篹arnych i wybranymi objawami klinicznymi." Wiadomo軼i Parazytologiczne

"Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii w 這篡sku ludzkim metod polimerazowej reakcji 豉鎍uchowej a ocena histopatologiczna 這篡ska w procesie rozpoznawania toksoplazmozy wrodzonej." Wiadomo軼i Parazytologiczne

"Rozpoznawanie toksoplazmozy wrodzonej in utero za pomoc badania p造nu owodniowego metod reakcji 豉鎍uchowej polimerazy." Wiadomo軼i Parazytologiczne 

"Zaka瞠nie komórek 這篡ska ludzkiego wirusem cytomegalii." Post瘼y Mikrobiologii

"Wykrywanie DNA HCMV w p造nie owodniowym." Post瘼y Mikrobiologii

"Biotypy szczepów C. albicans wyizolowanych od ci篹arnych z cukrzyc typu I i cukrzyc ci篹arnych, w oparciu o analiz aktywno軼i wybranych hydrolaz." Medycyna Wieku Rozwojowego
"Ocena wp造wu st篹enia glukozy we krwi na cz瘰to嗆 wyst瘼owania zara瞠 grzybami pochwy, jamy ustnej i odbytu u kobiet ci篹arnych z cukrzyc." Diabetologia Polska

2001:

"Zara瞠nia wieloogniskowe grzybami u kobiet ci篹arnych." Wiadomo軼i Parazytologiczne 

"St篹enie przeciwcia anty-T.gondii w surowicy kobiet ci篹arnych w próbie populacji regionu ódzkiego w roku 1998." Wiadomo軼i Parazytologiczne 

"Search for the pathogenic fungi in amniotic fluid." Wiadomo軼i Parazytologiczne 
"Ryzyko porodu przedwczesnego w ci捫y bli幡iaczej." Ginekologia Polska

2000:

"Ci捫a bli幡iacza powik豉na obumarciem wewn徠rzmacicznym jednego p這du." Ginekologia Polska 

"Single intrauterine death in twin pregnancy." Archives of Perinatal Medicine
"Outcome of twin pregnancies and its contribution to preterm births in the Polish Mother‘s Memorial Hospital in ód between 1989-1998." Archives of Perinatal Medicine

1999:

"Prognostic value of risk factors in GDM occurrence." Polish Journal of Gynaecological Investigations

"Lymphocyte subpopulations and NK cells in the peripheral blood of women with endometriosis." Polish Journal of Gynaecological Investigations

1998:

"Ocena metodami biofizycznymi stanu p這du w ci捫y powik豉nej cukrzyc." Diabetologia Polska 


Prace pogl康owe


2014:

"DNA repair mechanisms and Toxoplasma gonidii infection." Archives of Microbiology
"Alterations in TLRs as new molecular markers of congenital infections with Human cytomegalovirus?" Pathogens and Disease

2013:

"Do the placental barrier, parasite genotype and Toll-like receptor polymorphisms contribute to the course of primary infection with various Toxoplasma gondii genotypes in pregnant women?" European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases
"SNPs in Toll-like receptor (TLR) genes as new genetic alterations associated with congenital toxoplasmosis?" European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

2011:

"Prowadzenie ci捫y i porodu u p這dów z wybranymi wadami wrodzonymi w aspekcie terapii wewn徠rzmacicznej." Ginekologia i Po這積ictwo -  Medical Project

2010:

"Zaka瞠nie wirusem grypy H5N1 podczas ci捫y." Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
"Pandemiczne zaka瞠nia wirusem grypy A (H1N1) u ci篹arnych." Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia  

2009:

"Czy wspó逕yst瘼owanie zaka瞠 mo瞠 zmienia obraz kliniczny?" Przegl康 Ginekologiczno-Po這積iczy  
"3D and 4D ultrasonography : review of doubts and controversies." Archives of Perinatal Medicine

2008:

"Ci捫a a zaka瞠nie SARS-CoV." Ginekologia Polska

2007:

"Zaka瞠nie wirusem Zachodniego Nilu w perinatologii." Ginekologia Polska

2002

"Nowe aspekty zara瞠 grzybami narz康ów p販iowych u dziewcz徠 i kobiet. Cz窷 I." Twój Magazyn Medyczny - Ginekologia

"Nowe aspekty zara瞠 grzybami narz康ów p販iowych u dziewcz徠 i kobiet. Cz窷 II." Twój Magazyn Medyczny - Ginekologia

"Wp造w steroidoterapii prenatalnej na stan uk豉du nerwowego noworodka" Ginekologia Polska

"Nadci郾ienie t皻nicze u ci篹arnych : ocena czynników ryzyka, zapobieganie i leczenie." Ginekologia Polska

2001:

"Prise en charge la varicelle chez la femme enceinte. Varicella with pregnant woman." Gynécologie Obstétrique Fertilite

2000

"Herpès et grossesse." La Revue Du Praticien Gynécologie et Obstétriciens


Prace Kazuistyczne


2011:

"Clinical challenges in the management of a prenatally diagnosed cloacal malformation: a case report." Congenital Anomalies (Kyoto)

2010:

"Massive fetal intracranial teratoma with hydrocephalus detected at 33 weeks of gestation. Case report." Neuroendocrinology Letters

2005:

"Too late prenatal diagnosis of fetal toxoplasmosis : a case report." Fetal Diagnosis and Therapy

1999:

"Aspekty neurologiczne u dwóch chorych z niemozaikow i mozaikow polisomi chromosomów X i Y." Neurologia i Neurochirurgia Polska 

Rozdzia造


Nowakowska D.

Zaka瞠nia i Zara瞠nia.

Po這積ictwo Tom 2 /red. Grzegorz H. Br瑿orowicz; Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012, s. 365-393/

Nowakowska D., Marcinek P., Wilczy雟ki J.

Zaka瞠nia i zara瞠nia w ci捫y.

Po這積ictwo i Ginekologia. Repetytorium /red. Grzegorz H. Br瑿orowicz; Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, s.142-154/

Roberts C.W., Gazzinelli R.T., Kahan I., Nowakowska D., Esquivel A., McLeod R.

Adaptive immunity and genetics of the immune response In: Toxoplasma gondii. The model Apicomplexan.

Perspectives and methods / ed. Louis Weissel, Kami Kim Lou - Elsevier 2007, s.609-697/

Nowakowska D.

Zaka瞠nia i zara瞠nia ci篹arnych.

Ci捫a wysokiego ryzyka / red. Grzegorz H. Br瑿orowicz; [wyd. 2]. Pozna: O鈔odek Wydawnictw Naukowych, 2006, s.843-886/

Szaflik K., Wilczy雟ki J., Borowski D., Nowakowska D.

Nieprawid這wa obj皻o嗆 p造nu owodniowego.

Ci捫a wysokiego ryzyka / red. Grzegorz H. Br瑿orowicz; [wyd. 2]. Pozna: O鈔odek Wydawnictw Naukowych, 2006, s.237-250/

Wilczy雟ki J., Szaflik K., Respondek-Liberska M., Stetkiewicz T., Borowski D., Nowakowska D.

Wady rozwojowe p這du. Post瘼owanie kliniczne.

Ci捫a wysokiego ryzyka / red. Grzegorz H. Br瑿orowicz; [wyd.2]. Pozna: O鈔odek Wydawnictw Naukowych, 2006, s.583-608/

Nowakowska D., Wilczy雟ki J.

Zaka瞠nia i zara瞠nia.

Po這積ictwo i ginekologia / red. Grzegorz H. Br瑿orowicz. Warszawa: Wydaw .Lek. PZWL, 2005, s.285-335/

Nowakowska D., Wilczy雟ki J.

Poród przedwczesny w ci捫y wielop這dowej.

Ci捫a wielop這dowa / red. Grzegorz Br瑿orowicz, Witold Malinowski, El瘺ieta Ronin-Walknowska. Pozna: O鈔odek Wydawnictw Naukowych, 2003, s.157-171/

Nowakowska D., Wilczy雟ki J.

Zaka瞠nia i zara瞠nia u kobiet ci篹arnych.

Po這積ictwo : podr璚znik dla po這積ych i piel璕niarek / red. Grzegorz H. Br瑿orowicz. Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2002, s.344-372/

Berrebi A., Ayoubi J., Nowakowska D., Thene M., Adam T., Connan T., Bujan L.

Désir de grossesse lorsque la femme est séropositive et son partenaire séropositif ou séronegatif.

Le SIDA au féminin / ed. Alain Berrebi. - Reuil-Malmaison Cedex : Doin Groupe Liaisons, 2001, s.139-148/

Nowakowska D., Bessières M., Kurnatowska A., Wilczy雟ki J., S這mko Z.

Toksoplazmoza.

Zaka瞠nia perinatalne / red. Zbigniew S這mko, Krzysztof Drews. Pozna : Pol.Tow.Med.Perinat. 2001;. T.2, s.317-333/

Nowakowska D., Bessieres M., Wilczy雟ki J.

Toksoplazmoza wrodzona: diagnostyka laboratoryjna.

Problemy wspó販zesnej perinatologii / red. Z. Zdebski [et al]. Kraków : Studio PIN, 2001, s.107-121/


Monografia


Nowakowska D: "Badania molekularne i kliniczne u ci篹arnych zara穎nych Toxoplasma gondii oraz u ich dzieci."

Praca Habilitacyjna

Wydawnictwo Medycyna Plus sc., Warszawa 2006


Redaktor naukowy


Wilczy雟ki J., Nowakowska D., Podciechowski L.

V Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej "Medycyna perinatalna XXI wieku"

Program i streszczenia. ód: 25-27.06.2009; Warszawa: Grupa Medica s.c. 2009

Wilczy雟ki J, Podciechowski L, Nowakowska D.

III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej "Post瘼y w medycynie matczyno-p這dowej"

Zbiór wybranych wyk豉dów. Pozna: O鈔odek Wydawnictw Naukowych PAN, 2003


Copyright © 2021 prof. Dorota Nowakowska - Wszelkie prawa zastrze穎ne
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.dorotanowakowska.com.pl/publikacje/